Jaarverslag Stichting Stolpersteine 2013


Stichting Stolpersteine Goor

Fiscaalnummer: 8529 47 046

Postadres: Dorpsstraat 152b, 7468 CS Enter

Doelstelling van de stichting:

 1. de herinnering aan het verdrijven en het vernietigen van joden, zigeuners, politieke gevangenen, homoseksuelen en anderen ten gevolge van het nationaal socialisme in Europa, Nederland en Goor in het bijzonder, levendig te houden;
 2. deelname aan het kunstproject “Stolpersteine” (gedenkstenen), zoals geïnitieerd door de heer Günter Demnig;
 3. het laten leggen van zogenaamde “Stolpersteine” in Goor;
 4. het initiëren van educatieve programma’s over de Tweede Wereldoorlog;
 5. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2014 – 2015:

 1. introduceren lespakket Stolpersteine voor de groep 8 leerlingen van de Goorse basisscholen
 2. actualiseren en onderhouden archief Stolpersteine Goor
 3. aanvullende inhoud op het boek Stolpersteine Goor via de website publiceren
 4. waar mogelijk bijdragen in de organisatie en uitvoering van de Dodenherdenking op 4 mei te Goor

Samenstelling en functie bestuurders:

 1. Arie Holkers, voorzitter
 2. Gerrit Alink, secretaris
 3. Duco Hoek, penningmeester
 4. Eddy Gruppen, lid

Beloningsbeleid:

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning of vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Jaarverslag 2013

In het kalenderjaar heeft de stichting de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Inrichten en online plaatsen van de website: www.stolpersteinegoor.nl. Deze is gedurende het jaar 2013 continue geactualiseerd.
 2. Documenteren voor het leggen van 16 Stolpersteine in Goor.
 3. Ontwerpen, inhoud schrijven en uitgeven van het boek ‘Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten’
 4. Op 12 juli 2013 heeft de stichting haar boek gepresenteerd, de 16 Stolpersteine te Goor geplaatst, een algemene inleidende bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis en de slachtoffers herdacht.
 5. Uitgifte van een DVD waarin de activiteiten van de stichting op 12 juli 2013 zijn vastgelegd aan de hand van digitale beelden.

Financiële verantwoording

De stichting heeft bijdragen en donaties ontvangen van particulieren en ondersteunende stichtingen – instellingen ter grootte van € 13.447.

De uitgaven van de stichting in het jaar 2013 zijn geweest € 11.160