Kunstenaar Gunter Demnig legt Stolpersteine Goor | Het Hofweekblad


Op vrijdag 12 juli a.s. zal de Duitse Kunstenaar Gunter Demnig 16 Stolpersteine leggen in Goor. Op deze Stolpersteine, letterlijk ‘struikelstenen’ staan de namen van slachtoffers die door de nazi’s zijn vermoord vanwege ras, religie of seksuele geaardheid. Doel van de Stichting Stolpersteine Goor is deze zestien Gorenaren een naam en een gezicht te geven, hun levensverhaal te vertellen.

De Stolpersteine zijn ongeveer 10 bij 10 centimeter en worden gelegd op 8 plaatsen in Goor. Op elke steen komt een messingplaatje met de naam, geboortedatum, datum van deportatie en datum van overlijden van het slachtoffer. Ze worden geplaatst direct voor de woonhuizen waar de slachtoffers destijds hebben gewoond.

Gunter Demnig legt de 16 stenen, verspreid over 8 plaatsen in bijzijn van burgemeester mw. Nauta, wethouders Eshuis en Sijbom, de opperrabbijn van Joods Nederland, de heer Jacobs en de rabbijn van de synagoge in Enschede, de heer Philipson. Verder zijn aanwezig familie van de slachtoffers, familie van toenmalige onderduikadressen en de huidige bewoners van de woningen waar de slachtoffers gedurende de tweede wereldoorlog woonden.

Aansluitend aan het leggen van de stenen presenteert de Stichting Stolpersteine Goor een boek met de verhalen van de 16 slachtoffers, een lespakket voor de groepen 8 van de basisscholen in Goor en een wandelroute, die leidt langs alle Stolpersteine.

De Stichting Stolpersteine Goor is vorig zomer opgericht en heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de slachtoffers in Goor. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van archieven onder andere het archief van kamp Westerbork.

De Stolpersteine

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is bedenker en uitvoerder van het project ‘Stolpersteine’. Het project dat in de jaren negentig begon in Berlijn heeft zich als een olievlek verspreid over Europa. Momenteel zijn er verspreid over tal van Europose landen al meer dan 35.000 stenen gelegd. Zijn motto: ‘een mens is pas vergeten als ook zijn naam vergeten is’.

De stenen worden geplaatst voor slachtoffers, die vanwege ras, religie of seksuele geaardheid zijn vermoord door de nazi’s. De stenen worden gelegd in het trottoir vóór de huizen waar de slachtoffers gewoond hebben.